Privacy Statement

Praktijk voor Haptotherapie Ellen Pover hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Haptotherapie Ellen Pover houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Haptotherapie  ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens om ga heb ik een privacyverklaring opgesteld. De nieuwe privacyverklaring vind je in de informatiemap over de praktijk in de wachtkamer of kun je met volgende link openen.
> Privacyverklaring Praktijk voor Haptotherapie Ellen Pover

Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover neemt u dan contact met mij op.
> Contact