Oman Haptonomie

HAPTONOMIE

Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

Aanraken en aangeraakt worden doen we van nature. Een moeder wiegt haar kind, je begroet de ander, bent blij de ander te zien en dit uit je door bijvoorbeeld een omhelzing of een handdruk. Hoewel aanraken en aangeraakt worden heel belangrijk zijn voor een goede emotionele ontwikkeling, wordt er in onze westerse cultuur nog maar weinig op een vertrouwde en vanzelfsprekende manier aangeraakt. Lichamelijk contact is vaak alleen toegestaan in privésfeer of binnen het beroepsmatig handelen, waarin aanraken soms een technisch karakter heeft gekregen en niet meer wordt beleefd als een persoonlijk en emotioneel geladen contact waarin men zich bewogen of geraakt kan voelen.

In de haptonomie heeft de aanraking een bevestigend karakter, wat wil zeggen dat de ander in wezen mag zijn zoals hij/zij is. Deze bevestigende aanraking kan je dan (weer) in contact brengen met je gevoel en gevoelsleven.

Het Griekse woord haptein betekent letterlijk; heel-makend, ontmoetend.

Haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met je lichaam en wat het lichaam je vertelt over jezelf, over je gevoelens en over hoe je omgaat met anderen en je omgeving. Je voelend vermogen wordt hierdoor versterkt, waardoor je stabieler en krachtiger in het leven staat en beter je grenzen kan aanvoelen.