Oman Scholingen

COACHING

Coaching is een veel gebruikte term voor allerlei soorten van begeleiding. De rode draad is wellicht dat het gaat om het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. Bijvoorbeeld in je werk, in de omgang met je naasten of met je kinderen.

Coaching op haptonomische basis heeft verschillen én overeenkomsten met therapie op haptonomische basis oftewel haptotherapie. Een belangrijk verschil is dat het bij coaching gaat om mensen die op zich goed functioneren, maar zich graag willen verbeteren op bepaalde gebieden of in bepaalde facetten. Bij therapie is de hulpvraag vaak meer gericht op symptomen die je belemmeren in je functioneren.

Voor wie?
Coaching op haptonomische basis is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben dat zij meer in hun mars hebben in werk en privé leven. Zij willen zich ontwikkelen vanuit authenticiteit in plaats van het leren van trucjes. Het gaat dan om hulpvragen als:

  • Ik wil leren ‘nee’ zeggen
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder last heb van stress?
  • Ik wil graag minder twijfelen over keuzes die ik maak (of niet kan maken)
  • Wat wil ik zèlf eigenlijk bereiken in mijn carrière?
  • Ben ik toe aan een volgende carrièrestap?
Werkwijze
Bij haptonomisch coachen is je gevoelsbeleving de ‘ingang’. Door middel van gesprek en ervaringsoefeningen krijg je antwoord op dieper liggende vragen als:

– Wie ben je nou echt?
– Wat drijft je?
– Wat belemmert je?
– Hoe kun je je eigen ontwikkeling weer in eigen hand nemen?

Bij de meeste coaching vormen is het denken de ‘ingang’; je wordt aangesproken op je denken en van daaruit wordt geprobeerd je gedrag, motivatie en gevoel positief te beïnvloeden.

Meer zicht op je gevoelsleven
Het voordeel van coaching op haptonomische basis is dat je op gevoelsniveau een aantal belangrijke zaken helder krijgt. Je krijgt zicht op wat de onderliggende overtuigingen, denkpatronen en gedragspatronen zijn ten aanzien van jezelf en anderen in je omgeving. Zicht op wat je ambities zijn en wat die overtuigingen, denkpatronen en gedragspatronen met je gevoelsleven doen.
Dit vergroot je bewustzijn en helpt je zo om keuzes te maken in je werk en privé leven. Dit helpt je te voorkomen dat je weer in oude patronen vervalt en zorgt dat je op je eigen koers blijft varen.

Hulp- en ontwikkelingsvragen
In mijn jarenlange praktijk ervaring als haptotherapeut kreeg ik altijd in een wat verder gevorderde therapiesessie coaching vragen van mijn cliënten. Daardoor heb ik met veel mensen kunnen meedenken en oefeningen met hen gedeeld voor hun ontwikkelingsvragen.

Deze vragen volgen eigenlijk vanzelf op het steeds beter functioneren in het dagelijks leven van mijn cliënten en dus ook op hun ontwikkeling op werkgebied. Dit betekent dat elk mens wel eens een hulpvraag heeft en dat deze hulpvraag op alle niveaus van het werkveld betrekking kan hebben.

Vergoeding
Coaching is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor particulieren. Ondernemers en ZZP’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten opvoeren. Daarnaast zijn werkgevers vaak bereid een coaching traject geheel of gedeeltelijk te vergoeden.