Oman Haptotherapie

HAPTOTHERAPIE

Haptotherapie draagt bij aan de groei van je gevoelsleven en lichaamsbewustzijn.

Door middel van haptotherapie kun je in contact komen met jezelf, wie je in wezen bent en wat je drijft. Haptotherapie gaat over voelend in verbinding zijn met jezelf en met de wereld om je heen.

Het is een therapeutische behandelwijze gebaseerd op de leer / wetenschap van de haptonomie. Wanneer emoties moeilijk kunnen worden verwerkt, kunnen er klachten en gevoelens van onbehagen ontstaan. Je zit dan niet lekker in je vel.

Door aanraking van een haptotherapeut kan wat je voelt (emoties) en waar je spanning hebt of ervaart, herkend en benoemd worden. Je leert reactiepatronen van je lichaam te herkennen en te voelen. Deze reactiepatronen kunnen je belemmeren in je dagelijks functioneren en welbevinden. De therapie is erop gericht hoe je anders met deze automatische reacties van je lichaam om kan gaan.

Haptotherapie helpt je de balans tussen denken, voelen en doen weer in evenwicht te brengen en te versterken. Door het bewust maken van je gevoelens nemen lichaam- en zelfbesef toe. Het bewustwordingsproces van de rol van je gevoelens, geeft breedte en diepte aan je persoonlijke ontwikkeling en helpt bij het verhelderen van communicatie in relaties met anderen. Keuzes voor en over jezelf, keuzes in het leven en contact met je omgeving en anderen kunnen hierdoor (nog) meer passend voor je worden.

Wanneer hapthotherapie?

Haptotherapie kan als behandeling worden toegepast bij:

 • Onvrede over je bestaande situatie, het gevoel hebben niet lekker in je vel te zitten
 • Overspannenheid
 • Stress en burn-out
 • Vermoeidheid
 • Acceptatie / verwerkingsproblemen na verlies of trauma
 • Depressie
 • Onverwerkte ervaringen
 • Vragen met betrekking tot persoonlijke groei en zingeving
 • Bij overgang van leeftijdsfasen
 • Relationele problemen
Maar ook bij klachten die zich fysiek uiten:

 • Hyperventilatie / flauwvallen
 • Nervositeit; angst, onrust, slaapstoornissen
 • Pijnklachten en pijnverwerking
 • Acceptatie na ziekte of handicap
 • Chronische pijnklachten
Binnen een relatie ontwikkel je jezelf, en ook samen. Als het samen niet lekker loopt of er is al besloten om uit elkaar te gaan, dan kan de haptotherapeutische begeleiding het proces verduidelijken. De begeleiding richt zich op de onderlinge communicatie, het contact maken. Dit kan door middel van gesprekken en door oefeningen. Vaak laat een oefening meer zien dan woorden alleen.

Ik geef haptotherapie aan volwassen en jongeren vanaf eind lagere schoolleeftijd. De behandeling is niet geschikt voor mensen met uitgesproken psychiatrische problematiek, tenzij in co-therapie met een daartoe bevoegd hulpverlener.